Privacyverklaring

Het louter gebruik van de website van BVBA Wiro Seats & Design is vrij. Het eenvoudig gebruik er van brengt geen inbreng van gegevens met zich mee, behoudens bij gebruik van het contactformulier. De BVBA Wiro Seats & Design draagt zorg voor Uw privacy. De gegevens die wij via U bekomen ( zoals naam - bedrijfsnaam - adresgegevens bedrijf - bedrijfssector  - e mail adres bedrijf - gsm nummer bedrijf ) door gebruik te maken van ons contact formulier of via een rechtstreeks door U aan ons uitgevoerde mail of andere aanvraag, zijn enkel en alleen voorzien voor strikt intern, administratief en boekhoudkundig gebruik binnen de BVBA Wiro Seats & Design in het kader van het beantwoorden van Uw aanvraag en de eventuele samenwerking die hieruit zou kunnen voortvloeien. De door U verstrekte gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de aanvraag te beantwoorden, in casu van een hieruit voortvloeiende samenwerking, zolang de samenwerking duurt. Wanneer de samenwerking wordt stopgezet, zullen de via de samenwerking bekomen gegevens niet langer dan door de boekhoudkundige wetregels bepaalde termijn worden bewaard. Wij beklemtonen dat geen dezer hogervermelde gegevens zullen worden verstrekt aan derden zonder Uw voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. De BVBA Wiro Seats & Design heeft een transparant beleid inzake de verwerking van de bekomen gegevens. Het is het recht van de gegevensverstrekker om inzage te bekomen over de aard en de verwerking van deze gegevens. U kan via eenvoudig verzoek navraag doen over de door ons van U bekomen gegevens, ze laten wijzigen of aanpassen in functie van de relevantie er van, of laten schrappen. Wij zullen Uw verzoek zo snel als mogelijk en afhankelijk van de complexiteit van het verzoek behandelen en beantwoorden. Wij behouden ons het recht deze verklaring te wijzigen of aan te passen. Regelmatig nalezen van deze privacyverklaring brengt U dan op de hoogte van de eventuele wijzigingen of aanpassingen.